Best Motivational Video - Be Phenomenal [HD]

Text

Translation

Имам един много лесен..

Рмам РјРЅРѕРіРѕ Редин»РµСЃРµРЅ..

въпрос за теб... Ето го и въпроса.. Вярваш ли, че

РІСЉРїСЂРѕСЃ Р·Р° С'еб... Его С'Рѕ Рё РІСЉРїСЂРѕСЃР°.. 'ярвРаш ли, че

един ден няма да жишеев в света, който ти е даден..

един ден РЅСЏРјР° РґР° жишеев РІ СЃРІРµС'Р°, РєРѕР№С'Рѕ С'Рё Рµ даден..

ами ще живееш в света в който си си мечтал да живееш...

ами ще живееш РІ СЃРІРµС'Р° РІ РєРѕР№С'Рѕ СЃРё СЃРё мечС'ал РґР° живееш...

Трябва да използваш всяка секунда... Представи си бъдещето си...

РўСЂСЏР±РІР° РґР° използваш РІСЃСЏРєР° секунда... ПредсС'ави СЃРё бъдещеС'Рѕ СЃРё...

И след това се върни в настоящето..

Рслед С'РѕРІР° СЃРµ РІСЉСЂРЅРё РІ насС'оящеС'Рѕ..

И трябва да вземеш тази голяма цел, тази голяма мечта, тази голяма реалност.. Трябва да вземеш тази голяма реалност...

С'СЂСЏР Р±РІР° РґР° вземеш С'азгоРи"СЏРјР° цеР", С'азгоРи"СЏРјР° мечС'Р°, С'азгоРи"СЏРјР° реаР"РЅРѕСЃС'.. РўСЂСЏР±РІР° РґР° вземеш С'азгоРи"СЏРјР° реаР"РЅРѕСЃС'...

И да я разделиш на малки части, за да я направиш постижима, ако искаш мечтите ти да станат реалност..

Р РґР° СЏ раздеР"РёС€ РЅР° РјР°Р"РєРё часС'Рё, Р·Р° РґР° СЏ направиш РїРѕСЃС'ижима, ако искаш мечС'РёС'Рµ С'Рё РґР° СЃС'анаС' реаР"РЅРѕСЃС'..

..

..

Мисли грандиозно, мечтай грандиозно, но започни скромно...

Мисли грандиозно, мечС'ай грандиозно, РЅРѕ започни СЃРєСЂРѕРјРЅРѕ...

Точно така ЗАПОЧНИ СКРОМНО - помни какво казах.. Започни там откъдето си..

Точно С'ака ЗАПОЧНРСКРОМНО - РїРѕРјРЅРё какво казаС..... Започни С'ам РѕС'РєСЉРґРµС'Рѕ СЃРё..

с каквото имаш под ръка, защото това е достатъчно..

СЃ каквоС'Рѕ имаш РїРѕРґ СЂСЉРєР°, защоС'Рѕ С'РѕРІР° Рµ РґРѕСЃС'Р°С'ъчно..

Но най-големия враг с който трябва да се справите.. сте самите вие...

РќРѕ най-големия враг СЃ РєРѕР№С'Рѕ С'СЂСЏР±РІР° РґР° СЃРµ справиС'Рµ.. СЃС'Рµ самиС'Рµ РІРёРµ...

Както гласи една стара африканска поговорка.. Ако нямаш враг вътре в себе си...

КакС'Рѕ гласи една СЃС'ара африканска РїРѕРіРѕРІРѕСЂРєР°.. РђРєРѕ нямаш враг РІСЉС'СЂРµ РІ себе СЃРё...

враговете отвънка не могат да те наранят..

враговеС'Рµ РѕС'РІСЉРЅРєР° РЅРµ РјРѕРіР°С' РґР° С'Рµ нараняС'..

Не трябва да си "перфектен".. Чуваш ли ме? В момента някой от вас

РќРµ С'СЂСЏР±РІР° РґР° СЃРё "перфекС'ен".. Чуваш ли РјРµ? Р' моменС'Р° РЅСЏРєРѕР№ РѕС' вас

е трябвало да издадът диск, да напишат книга, да завършат училище и..

Рµ С'СЂСЏР±РІР°Р"Рѕ РґР° издадъС' РґРёСЃРє, РґР° напишаС' РєРЅРёРіР°, РґР° завършаС' учиР"ище Рё..

да вземат диплома.. Да започнат свой собствен бизнес..

РґР° вземаС' РґРёРїР"РѕРјР°.. Р"Р° започнаС' СЃРІРѕР№ СЃРѕР±СЃС'вен бизнес..

Толкова много неща, който е трябвало да направиш.. Но не си ги направил...

Толкова РјРЅРѕРіРѕ неща, РєРѕР№С'Рѕ Рµ С'рябвало РґР° направиш.. СЃРё РіРё РќРѕ РЅРµ направил...

защото си..

защоС'Рѕ СЃРё..

ИЗПЛАШЕН.. Питаш се изплашен от какво и си казваш, че не си изплашен.. Но си ИЗПЛАШЕН..

РР—РџР"АШЕН.. РџРёС'аш СЃРµ РёР·РїР"ашен РѕС' какво Рё СЃРё казваш, че РЅРµ СЃРё РёР·РїР"ашен.. РќРѕ СЃРё РР—РџР"АШЕН..

Изплашен си да не се провалиш, да не направиш грешка.. Изплашен си

Рзплашен СЃРё РґР° СЃРµ РЅРµ провалиш, РґР° РЅРµ направиш грешка РР..·РїР»Р°С€РµРЅ СЃРё

защото не си "перфектен"

защоС'Рѕ РЅРµ СЃРё "перфекС'ен"

И днес аз ви казвам, че не трябва да си перфектен.. Чуваш

днес Раз РІРё казвам, че РЅРµ С'СЂСЏР±РІР° РґР° СЃРё перфекС'ен.. Чуваш

ли какво казвам? Не трябва да си "перфектен"

ли какво казвам? РќРµ С'СЂСЏР±РІР° РґР° СЃРё "перфекС'ен"

за да правиш каквото искаш, да имаш каквото искаш, да бъдеш каквото искаш.. Не трябва да

Р·Р° РґР° правиш каквоС'Рѕ искаш, РґР° имаш каквоС'Рѕ искаш, РґР° бъдеш каквоС'Рѕ искаш.. РќРµ С'СЂСЏР±РІР° РґР°

си перфектен.. ТОВА Е ЛЪЖА.,,

СЃРё перС"екС'ен.. 'Рђ РўРћР Р• Р"РЄР–Рђ.,,

Никога няма да има момент във твоя живот,

РќРёРєРѕРіР° РЅСЏРјР° РґР° РёРјР° моменС' РІСЉРІ С'РІРѕСЏ живоС',

когато е правилното време

РєРѕРіР°С'Рѕ Рµ правилноС'Рѕ време

да направиш нещо велико

да направиш нещо велико

Ако чакаш перфектното време, перфектния момент.. Перфектния тайминг..

РђРєРѕ чакаш перС"екС'РЅРѕС'Рѕ време, перС"екС'РЅРёСЏ моменС'.. ПерС"екС'РЅРёСЏ С'айминг..

Няма да стане... Знаеш ли какво трябва да направиш?

РќСЏРјР° РґР° СЃС'ане... Знаеш ли какво С'СЂСЏР±РІР° РґР° направиш?

Ти самият, трябва да направиш перфектното време, перфектната възможност..

РўРё самияС', С'СЂСЏР±РІР° РґР° направиш перС"екС'РЅРѕС'Рѕ време, перС"екС'РЅР°С'Р° възможносС'..

и перфектната ситуация...

Рё перфекС'РЅР°С'Р° СЃРёС'уация...

...

...

Доста хора свикват с ежедневието..

Р"РѕСЃС'Р° С...РѕСЂР° СЃРІРёРєРІР°С' СЃ ежедневиеС'Рѕ..

Спират да растът.. Спират да искат каквото и да е..

РЎРїРёСЂР°С' РґР° расС'СЉС'.. РЎРїРёСЂР°С' РґР° РёСЃРєР°С' каквоС'Рѕ Рё РґР° Рµ..

Даже стават доволни...

Р"аже СЃС'аваС' РґРѕРІРѕР"РЅРё...

Хора който отиват да работят работа, която не харесват... работа кояти ги

РҐРѕСЂР° РєРѕР№С'Рѕ РѕС'РёРІР°С' РґР° рабоС'СЏС' рабоС'Р°, РєРѕСЏС'Рѕ РЅРµ С...аресваС'... рабоС'Р° РєРѕСЏС'Рё РіРё

ОТВРАЩАВА...

'РОТРАЩАР'Рђ...

Виждате ли когато не преследвате целта си, вие буквално

'иРждаС'Рµ ли когане С'Рѕ преследваС'Рµ целС'Р° СЃРё, РІРёРµ буквално

извършвате духовно самоубийство.. Когато имате някаква цел в живота, за която се

извършваС'Рµ РґСѓС...РѕРІРЅРѕ самоубийсС'РІРѕ.. РљРѕРіР°С'Рѕ РёРјР°С'Рµ някаква цел РІ живоС'Р°, Р·Р° СЃРµ РєРѕСЏС'Рѕ

борите..

Р±РѕСЂРёС'Рµ..

Която ви изкарва от комфортната ви зона.. Ще намерите..

РљРѕСЏС'Рѕ РІРё изкарва РѕС' РєРѕРјС"РѕСЂС'РЅР°С'Р° РІРё Р·РѕРЅР°.. Ще намериС'Рµ..

таланти и способности, които имате..

С'аланС'Рё Рё СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕСЃС'Рё, РєРѕРёС'Рѕ РёРјР°С'Рµ..

а не сте знаели, че ги имате.. Когато дойде пратеника на нещастието...

Р° РЅРµ СЃС'Рµ знаели, че РіРё РёРјР°С'Рµ.. РљРѕРіР°С'Рѕ РґРѕР№РґРµ РїСЂР°С'еника РЅР° нещасС'РёРµС'Рѕ...

Какво ще правите тогава? Какво ще ви държи в играта..

Какво ще правиС'Рµ С'огава? Какво ще РІРё държв Рё РёРіСЂР°С'Р°..

Има неща, които мислиш, че никога няма да са ти нужни да ги знаеш..

РРјР° неща, РєРѕРёС'Рѕ мислиш, че РЅРёРєРѕРіР° РЅСЏРјР° РґР° СЃР° С'Рё нужни РґР° РіРё знаеш..

но може да ти потрябват само веднъж в живота, и могат да ти го спасят,

РЅРѕ може РґР° С'Рё РїРѕС'СЂСЏР±РІР°С' само веднъж РІ живоС'Р°, Рё РјРѕРіР°С' РґР° С'Рё РіРѕ спасяС',

само защото си имал това знание..

само защоС'Рѕ СЃРё имал С'РѕРІР° знание..

Освен ако не се опитвате да направите нещо различно от това което вече сте научили, вие никога

Освен ако РЅРµ СЃРµ РѕРїРёС'РІР°С'Рµ РґР° направиС'Рµ нещо разР"ично РѕС' С'РѕРІР° РєРѕРµС'Рѕ вече СЃС'Рµ научиР"Рё, РІРёРµ РЅРёРєРѕРіР°

няма да израстнете..

РЅСЏРјР° РґР° израсС'РЅРµС'Рµ..

Какво е това нещо, което в даден момент от живота си сте решили..

Какво Рµ С'РѕРІР° нещо, РєРѕРµС'Рѕ РІ даден моменС' РѕС' живоС'Р° СЃС СЃРё'Рµ решиР"Рё..

че не можете да го направите..

че РЅРµ можеС'Рµ РґР° РіРѕ направиС'Рµ..

Че сте си измислили вратичка да се измъкнете... Ако чакате съседа..

Че СЃС'Рµ СЃРё измислили РІСЂР°С'ичка РґР° СЃРµ РёР·РјСЉРєРЅРµС'Рµ... РђРєРѕ чакаС'Рµ съседа..

Да ви го направи.. Може и да не стане.. Или чакате майка ви

Да РІРё РіРѕ направи.. Може Рё РґР° РЅРµ СЃС'ане РР..»Рё чакаС'Рµ майка РІРё

или баща ви.. Те може и да не разберат ...

РёР"Рё баща РІРё.. РўРµ може Рё РґР° РЅРµ разбераС' ...

възможността, която имате... И ако ги чакате те да ви

възможносС'С'Р°, РєРѕСЏС'Рѕ РёРјР°С'Рµ Р... ако РіРё чакаС'Рµ С'Рµ РґР° РІРё

го направят, няма да стане..

РіРѕ направяС', РЅСЏРјР° РґР° СЃС'ане..

Не плащате на обикновени хора да бъдат феноменални, не плащате на добрите хора да бъдат феноменални..

РќРµ РїР"ащаС'Рµ РЅР° обикновени С...РѕСЂР° РґР° Р±СЉРґР°С' С"еноменаР"РЅРё, РЅРµ РїР"ащаС'Рµ РЅР° РґРѕР±СЂРёС'Рµ С...РѕСЂР° РґР° Р±СЉРґР°С' С"еноменаР"РЅРё..

Вие просто сте феноменални.. И ще привличате други феноменални...

Р'РёРµ РїСЂРѕСЃС'Рѕ СЃС'Рµ феноменални.. Рще привличаС'Рµ РґСЂСѓРіРё феноменални...

Каква причина може да си спомните.. на която

Каква причина може РґР° СЃРё СЃРїРѕРјРЅРёС'Рµ.. РЅР° РєРѕСЏС'Рѕ

която може да ви накара да се изправите..

РєРѕСЏС'Рѕ може РґР° РІРё накара РґР° СЃРµ изправиС'Рµ..

Намерете тази причина..

НамереС'Рµ С'ази причина..

Ако не сте там където искате да сте,

РђРєРѕ РЅРµ СЃС'Рµ С'ам РєСЉРґРµС'Рѕ РёСЃРєР°С'Рµ РґР° СЃС'Рµ,

Ако нямате това което искате да имате.. Ако не сте там където

РђРєРѕ РЅСЏРјР°С'Рµ С'РѕРІР° РєРѕРµС'Рѕ РёСЃРєР°С'Рµ РґР° РёРјР°С'Рµ.. РђРєРѕ РЅРµ СЃС'Рµ С'ам РєСЉРґРµС'Рѕ

Мислите, че трябва да сте.. Това няма нищо общо със системата..

МислиС'Рµ, че С'СЂСЏР±РІР° РґР° СЃС'Рµ.. РўРѕРІР° РЅСЏРјР° нищо общо СЃСЉСЃ СЃРёСЃС'емаС'Р°..

Но има всичко общо..

Но има всичко общо..

с факта, че не се жертвате..

СЃ факС'Р°, че СЃРµ РЅРµ жерС'РІР°С'Рµ..

Искам да превърнете мечтата си в реалност..Защото ако не успеете,

Рскам РґР° превърнеС'Рµ мечС'Р°С'Р° СЃРё РІ реаР"РЅРѕСЃС'..ЗащоС'Рѕ ако РЅРµ успееС'Рµ,

ще работите за мечтата на някой друг..

ще рабоС'РёС'Рµ Р·Р° мечС'Р°С'Р° РЅР° РЅСЏРєРѕР№ РґСЂСѓРі..

Въпросът е - Какво ще направите с вашето време?

Р'СЉРїСЂРѕСЃСЉС' Рµ - Какво ще направиС'Рµ СЃ вашеС'Рѕ време?

Какво ви влече?

Какво ви влече?

Величието е много наброй малки неща направени добре..

Р'еличиеС'Рѕ Рµ РјРЅРѕРіРѕ наброй малки неща направени РґРѕР±СЂРµ..

Ден след ден.. Тренировка след тренировка..

Ден след ден.. Тренировка след С'ренировка..

Ден след ден..

Ден след ден..

Когато нещата не проработят за теб.. Когато се случат неща които не си...

РљРѕРіР°С'Рѕ нещаС'Р° РЅРµ прорабоС'СЏС' Р·Р° С'еб.. РљРѕРіР°С'Рѕ СЃРµ СЃР"учаС' неща РЅРµ РєРѕРёС'Рѕ СЃРё...

очаквал?

очаквал?

Какви са причините, които ще те накарат да останеш силен..

Какви СЃР° причиниС'Рµ, РєРѕРёС'Рѕ ще С'Рµ накараС' РґР° РѕСЃС'анеш СЃРёР"ен..

Никога няма да бъдеш успял.. Докато не превърнеш

РќРёРєРѕРіР° РЅСЏРјР° РґР° бъдеш СѓСЃРїСЏР».. Докане С'Рѕ превърнеш

болката си във величие.. Докато не се съюзиш с болката си..

болкаС'Р° СЃРё РІСЉРІ величие.. ДокаС'Рѕ СЃРµ РЅРµ СЃСЉСЋР·РёС€ СЃ болкаС'Р° СЃРё..

За да те избута от там където си в момента.. до там където трябва да бъдеш..

Р—Р° РґР° С'Рµ РёР·Р±СѓС'Р° РѕС' С'ам РІ РєСЉРґРµС'Рѕ СЃРё моменС'Р° РґРѕ.. С'ам РєСЉРґРµС'Рѕ С'СЂСЏР±РІР° РґР° бъдеш..

Спри да брягаш от болката си.. И я приеми..

РЎРїСЂРё РґР° брягаш РѕС' Р±РѕР"РєР°С'Р° СЏ Р.. СЃРё приеми..

...

...

Твоята болка

РўРІРѕСЏС'Р° болка

ще е

ще е

част от миналото ти..

часС' РѕС' РјРёРЅР°Р"РѕС'Рѕ С'Рё..

част от продукта ти.... Предизвиквам те да сe потрудиш здравата... Виждате ли лесно е..

часС' РѕС' РїСЂРѕРґСѓРєС'Р° С'Рё.... Предизвиквам С'Рµ РґР° СЃe'СЂСѓРґРёС РїРѕС€ здраваС'Р°... 'иРждаС'Рµ ли ле есно..

да бъдеш на дъното, не изисква никакво усилие да си загубеняк..

РґР° бъдеш РЅР° РґСЉРЅРѕС'Рѕ, РЅРµ РёР·РёСЃРєРІР° никакво усилие РґР° СЃРё загубеняк..

Не се изисква никаква мотивация, никакво желание

РќРµ СЃРµ РёР·РёСЃРєРІР° никаква РјРѕС'ивация, никакво желание

да останеш на долните нива..

РґР° РѕСЃС'анеш РЅР° долниС'Рµ РЅРёРІР°..

Но се изисква всичко от теб..

РќРѕ СЃРµ РёР·РёСЃРєРІР° всичко РѕС' С'еб..

ако искаш да предизвикаш себе си.. Какво си направил миналата седмица не се брой..

ако искаш РґР° предизвикаш себе СЃРё.. Какво СЃРё направил миналаС'Р° седмица СЃРµ РЅРµ Р±СЂРѕР№..

... Днес, Днес е важният ден.. Има 86 400

... Р"нес, Р"Рµ нес важнияС' ден.. РРјР° 86 400

секунди в деня, и как ги използваш

секунди в деня, и как ги използваш

е критично.. 86 400 на ден..

Рµ РєСЂРёС'ично.. 86 400 РЅР° ден..

И това което ще направиш днес е с цел да покажеш кой си ти.. Никой няма да говори за това какво си направил

Р С'РѕРІР° РєРѕРµС'Рѕ ще направиш днес Рµ СЃ цел РґР° покажеш РєРѕР№ СЃРё С'Рё.. РќРёРєРѕР№ РЅСЏРјР° РґР° РіРѕРІРѕСЂРё Р·Р° С'РѕРІР° какво СЃРё направил

миналата седмица..

миналаС'Р° седмица..

Имаш тази една възможност в живота... И тя не означава абсолютно нищо, ако не се

Рмаш С'ази една възможносС' РІ живоС'Р° С... Р'СЏ РЅРµ означава абсоР"СЋС'РЅРѕ нищо, ако РЅРµ СЃРµ

възползваш от нея...

РІСЉР·РїРѕР"зваш РѕС' нея...

Обичам да казвам, че когато живота те повали, опитай да се приземиш

Обичам РґР° казвам, че РєРѕРіР°С'Рѕ живоС'Р° С'Рµ повали, РѕРїРёС'ай РґР° СЃРµ приземиш

на гърба си, защото ако можеш да погледнеш нагоре..

РЅР° РіСЉСЂР±Р° СЃРё, защоС'Рѕ ако можеш РґР° погледнеш нагоре..

Можеш и да станеш... Ако си готов да се жертваш...

Можеш Рё РґР° СЃС'анеш... РђРєРѕ СЃРё РіРѕС'РѕРІ РґР° СЃРµ жерС'ваш...

Ден и нощ..

Ден и нощ..

Да жертваш твоето време, твоето спокойствие, твоя сън..

Да жерС'ваш С'РІРѕРµС'Рѕ време, С'РІРѕРµС'Рѕ СЃРїРѕРєРѕР№СЃС'РІРёРµ, С'РІРѕСЏ СЃСЉРЅ..

И когато живота ти изглеждаа безполезен и безмислен

Р РєРѕРіР°С'Рѕ живоС'Р° С'Рё изглеждаа безполезен Рё безмислен

без мечтата ти... ще успееш..

без мечС'Р°С'Р° С'Рё... ще успееш..

Сега е времето - Ако искаш да направиш това десетилетие, твоето десетилетие..

Сега Рµ времеС'Рѕ - РђРєРѕ искаш РґР° направиш С'РѕРІР° десеС'илеС'РёРµ, С'РІРѕРµС'Рѕ десеС'илеС'РёРµ..

Трябва да започнеш да казваш - ДА на живота ти... Трябва да започнеш да казваш - ДА на мечтите ти..

РўСЂСЏР±РІР° РґР° започнеш РґР° казваш - ДА РЅР° живоС'Р° С'Рё... РўСЂСЏР±РІР° РґР° започнеш РґР° казваш - ДА РЅР° мечС'РёС'Рµ С'Рё..

Да на твоето безгранично бъдеще... Да на твоите

Да РЅР° С'РІРѕРµС'Рѕ безгранично бъдеще... Да РЅР° С'РІРѕРёС'Рµ

страсти..

СЃС'расС'Рё..

И когато умреш...

Р РєРѕРіР°С'Рѕ умреш...

...

...

Не уставяй не изпълнени мечти...

РќРµ СѓСЃС'авяй РЅРµ изпълнени мечС'Рё...

РҐРѕСЂР°..

РҐРѕСЂР°..

Не пропускайте възможности.. И преди да напуснете тази земя...

РќРµ пропускайС'Рµ възможносС'Рё.. Рпреди РґР° напуснеС'Рµ С'азРи·РµРјСЏ...

постигнете абсолютно всяко едно нещо, което сте могли да постигнете... Слушайте ме..

РїРѕСЃС'РёРіРЅРµС'Рµ абсолюС'РЅРѕ РІСЃСЏРєРѕ едно нещо, РєРѕРµС'Рѕ СЃС'Рµ могли РґР° РїРѕСЃС'РёРіРЅРµС'Рµ... Слушайме С'Рµ..

Ще бъдете герой.. 1 ден...

Ще Р±СЉРґРµС'Рµ герой.. 1 ден...

Но никога няма да стигнете до там.. Ако се откажете..

РќРѕ РЅРёРєРѕРіР° РЅСЏРјР° РґР° СЃС'РёРіРЅРµС'Рµ РґРѕ С'ам.. РђРєРѕ СЃРµ РѕС'кажеС'Рµ..

Ако се предадете..

РђРєРѕ СЃРµ предадеС'Рµ..

Ако Спрете... И накрай хора... ТРЯБВА ДА ИСКАТЕ ДА УСПЕЕТЕ...

РђРєРѕ РЎРїСЂРµС'Рµ... Рнакрай С...РѕСЂР° РЇР'Р'Рђ Р... ТДА РРЎРљРђРўР• ДА УСПЕЕТЕ...

ТОЛКОВА КОЛКОТО ИСКАТЕ И ДА ДИШАТЕ!

РўРћР"РљРћР'Рђ РљРћР"РљРћРўРћ РРЎРљРђРўР• Р Р"Рђ Р"РРЁРђРўР•!

..

..

Subtitles by the Amara.org community

Перевод субтитров Amara.org сообщество


Next videos: